CEDI - elektroavjonisering

Elektroavjonisering (CEDI), kemikaliefri vattenrening

Ionpure CEDI-produkterna används världsomfattande och är ledande inom elektroavjoniseringsteknik.

 Tekniken används främst i följande industriområden:

-       Elektronikindustri
-       Läkemedelsindustri
-       Kraftvärmeindustri
-       Laboratorier
-       Kärnkraftverk

CEDI-tekniken används som regel istället för den traditionella jonbytestekniken då den på sikt är mycket mer lönsam samt ett miljövänligt alternativ. Med CEDI-tekniken slipper man kemikaliehanteringen runt den traditionella jonbytartekniken.

Den kontinuerliga elektroavjoniseringsprocessen avlägsnar de lösta jonerna i vattnet med hjälp av likspänning, jonbytare och membran och uppnår därmed en vattenkvalitet upp till 18 Mohm. Vattenutbytet är 90-95%, rejektvattnet kan återanvändas i sin helhet som matarvatten för den föregående RO-enheten.

CEDI tekniken producerar kontinuerligt ultrarent vatten, miljövänligt och ekonomiskt.


VNX Serien - CEDI
Ionpure VNX-moduler är utvecklade för höga flöden och kan även utökas på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Typiska industrier där Ionpure VNX moduler används är

-    Mikroelektronik
-    Kraftvärmeverk
-    Större avsaltningsanläggningar.

Ionpure® VNX-modulerna bygger på en mycket robust teknik för att producera ultrarent vatten. VNX-modulen är utvecklad för att minimera installationstiden då man tagit fram installationskit för att montera ihop modulerna. På detta sätt förenklas konstruktionen avsevärt och kostnaden minimeras.

Den industriella VNX modulen har ett nominellt flöde på 11,4 -12,5m3/h

VNX system på rack finns upp till 235m3/h. 

Läs mer om produkterna:
http://www.evoqua.com/en/brands/IonPure/Pages/VNX-Home.aspx

Se film som beskriver Ionpure CEDI-produkternas funktion:

 

 

Produktkategori: 
Membranteknik
Applikation: 
Industri, Kraft- / Värmeverk, Sjukhus / Lab