CAD och konstruktion

Kunskap och kompatibilitet i projekten!

Vår CAD-avdelning arbetar dagligen med uppdrag i olika avtalsformer, bland annat AB, ABT och ABK både inom nyproduktion och ombyggnad. Genom kontinuerlig utbildning och de senaste programvarorna för bland annat 3D-CAD är vi alltid kompatibla med arkitekter och övriga entreprenörer i projekten.
AAA 2015.jpg

Applikation: 
Vattenverk, Industri, Kraft- / Värmeverk, Sjukhus / Lab, Livsmedelsindustri