Buffertlösning - Kalibrering

Buffertlösning Prolab Calibri

Standardlösning för kalibreing av pH och redox  elektroder
Användningsområde
De buffertlösningar som Processing AB levererar används som pH och redox-standard vid kalibrering av pH/redox-elektroder.

- Läs säkerhetsdatabladen som ligger här vid!

Kvalitetssäkring    
Beredningen av den buffertlösning som Processing AB levererar är kvalitetssäkrad enligt ISO-9001. Kopia på certifikat kan fås på begäran. Av varje tillberedd batch sparas ett prov hos Processing som kontrolleras vid behov och kan spåras via batchnumret.

Hållbarhet    
Processing AB garanterar en hållbarhet i minst 1 år på en obruten förpackning.
Bruten förpackning som varsamt hanteras har en förväntad hållbarhet på upptill 6 månader.

Förvaring        
Buffertlösningen som används förvaras i rumstemperatur med stängd kork och tömd doserkopp. Buffertlösning som långtidsförvars bör placeras mörkt och svalt, helst i kylskåp.

Artikelnummer Benämning Innhåll Mängd
400150 Buffertlösning ProLab CALiBRi pH 2 pH 2 0,5l
400151 Buffertlösning ProLab CALiBRi pH 4 pH 4 0,5l
400152 Buffertlösning ProLab CALiBRi pH 5 pH 5 0,5l
400153 Buffertlösning ProLab CALiBRi pH 7 pH 7 0,5l
400154 Buffertlösning ProLab CALiBRi pH 8 pH 8 0,5l
400155 Buffertlösning ProLab CALiBRi pH 9 pH 9 0,5l
400156 Buffertlösning ProLab CALiBRi pH 10 pH 10 0,5l
400157 Buffertlösning ProLab CALiBRi Redox 465mV Redox 465mV 0,5l

Tänk på!
Utsätt aldrig flaskan för direkt solljus då detta påverkar hållbarheten.

Övergripande säkerhet.
Läs alltid säkerhetsdatabladet innan påbörjat arbete

Temperaturpåverkan
Buffertlösningens värde påverkas av temperaturen, se tabell nedan.

Celsius   10 grader 20 grader 30 grader
pH 2 1,99 2,00 2,00
pH 4 4,02 4,00 4,00
pH 5 5,02 5,00 5,00
pH 7 7,05 7,00 6,98
pH 8 8,08 8,00 7,94
pH 9 9,11 9,00 8,93
pH 10 10,10 10,00 9,9
Redox 465 456 465 475

Kalibrering
1.    Öppna korken på flaskan.
2.    Tvinga upp en önskad volym till doserkoppen genom att pressa på flaskan.
3.    Kalibrera elektroden direkt i doserkoppen enligt mätutrustningens instruktioner.
4.    Efter kalibrering töm doserkoppen på vätska och återförslut med korken.

Färgkodade buffertvätskor
Buffertlösningen som Processing AB levererar är färg kodad, se tabell nedan.

Buffert Färg
pH 2 Röd
pH 4 Ljusröd
pH 5 Orange
pH 7 Grön
pH 8 Blå-grön
pH 9 Blå
pH 10 Violett
Redox Gul

Buffertlösning är alltid en färskvara med datummärkning. Anpassade provrör för kalibrering. Finns även i pulverform för egen beredning.

Leveransavtal    
För att säkerställa att färska buffertlösningar används, skall den bytas ut regelbundet.
Genom att upprätta ett leveransavtal med Processing AB, där även elektroder kan ingå, då säkerställer Ni att buffertlösningar och elektroder hålls färska.