Beskrivning Djupbäddsfiltrering - Sugfilter

Till skillnad från djupbäddsfiltrering i tryckfilter, är sugfilter en öppen kammare med mycket goda möjligheter till övervakning och underhåll av sandbädden. Full kontroll över flödet uppnås då en pump suger vattnet ur filtret och pumpar vidare till processen eller till en filtrattank. Vid flera filterkammare har varje kammare normalt en egen sugpump. Den öppna filterkammaren förses med vatten i motsvarande takt för att hålla erforderlig nivå, via t ex ytterligaren en pump.

Det faktum att filtret inte går att trycksätta kan i många fall vara en fördel och trygghet.

Ett sugfilter är alltid helt täckt och försett med anslutning för ventilering.

Slutsatser

  • Kan anpassas till byggnadens förutsättningar – t ex trånga utrymmen, låg takhöjd, smala dörröppningar eller begränsat avlopp.
  • Filtren kan platsbyggas
  • Hanterar hög belastning - kompromisslös djupbäddsfiltrering
  • Förbättrad drift- och egenkontroll – trycklöst filter med stora inspektionsfönster
  • Optimerad renspolning – renare filter till lägre driftskostnad
  • Flexibelt – kan kompletteras med olika filtermedia efter behov
Produktkategori: 
Filter / Media
Applikation: 
Vattenverk, Industri, Kraft- / Värmeverk