Avsaltning

Efterfrågan på rent dricksvatten ökar ständigt i takt med bla befolkningsökningen och olika påverkan på sötvattentäkter. Tillsammans med vår partner GEL erbjuder vi ett komplett program av system för avsaltning, kallat GELPUR.

Processen baseras på konventionell omvänd osmos(RO) teknik, men med ett starkt fokus låga drift och underhållskostnader.

 

Avsaltning av havsvatten och bräckvatten innebär en avskiljning av upplösta organiska och icke organiska ämnen i vattnet (Total Dissolved Solids). Tekniken har sedan länge använts på fartyg, öar och kustnära områden för att producera dricksvatten. På senare tid har det blivit mer vanligt att också använda tekniken på olika sötvatten. Exempelvis för att avskilja fluorid och olika salter.

Produktkategori: 
Avsaltning - RO
Applikation: 
Vattenverk, Industri, Kraft- / Värmeverk, Sjukhus / Lab, Livsmedelsindustri