Avloppsvatten

Avloppsvatten är vatten som använts som för exempelvis hushållsavlopp, BDT (bad, dusch, tvätt) eller olika former av industriprocesser.
Dagvatten, spolvatten och uppsamlat regnvatten, benämns också ofta som ”avloppsvatten”.

Att återvinna vatten för olika ändamål är något som under decennier praktiserats på olika håll runt om i världen, och något vi troligtvis kommer att få göra även hos oss i en nära framtid.

Orsakerna till att återvinna vatten kan exempelvis vara generell vattenbrist, ojämn kvalitet eller miljöpåverkan på vattentäkten.

Idag används återvunnet vatten främst till bevattning, spolning, tvätt, processvatten, snötillverkning mm

Att producera dricksvatten från återvunnet vatten är tekniskt fullt möjlig. Det faktum att befolkningen och urbaniseringen ökar, gör att flera stora städer annars inte skulle klara sin vattenförsörjning.

Frågeställningar kring återvinning för dricksvattenproduktion, är så pass vanliga, att WHO(World Health Oragnization) tagit fram guidelines i frågan. EU arbetar med att ta fram liknande rekommendationer som ska kunna användas tillsammans med nationella regelverk. 

Processing är arbetar med flera av de tekniker som används vid återvinning och är involverade i flera projekt kopplade till återvinning.

Tveka inte att kontakta oss när det gäller återvinning.

Produktkategori: 
Återvinning
Applikation: 
Vattenverk, Industri, Kraft- / Värmeverk, Sjukhus / Lab, Livsmedelsindustri