Uppgraderingar på Volvo PV provbana

Volvo PV AB har anlitat Processing AB för löpande uppgraderingar av vattenverket som producerar dricksvatten och processvatten till de olika faciliteterna på området. Råvattnet, som kommer från en närliggande sjö, bereds genom flockning, filtrering, alkalisk massa och aktivt kol. Desinfektion genom både klor och UV ljus.
Förutom installation av de olika systemen, har Processing även fått förtroendet att utföra service och olika processoptimeringar.