Mässor med stort fokus på vattenåtervinning och avskiljning!

Till att börja med, stort tack till alla som besökte våra montrar på mässorna VA och ProcessTeknik.

Vi kan konstatera att intresset runt vattenbehandling och vattenåtervinning aldrig varit större än vad det är idag.
Inom alla sektorer, från kommunal och offentlig verksamhet till industri inser man vikten av ett större ansvarstagande runt vattenfrågor, miljö och energibesparing.

Vatten in, renvatten i processen, återvinning och vatten ut
Processings breda produktutbud spänner över flera tekniker runt avskiljning och filtrering. Vi kan skapa möjligheter i system och processer där vattnet idag inte utnyttjas till fullo.

Se våra projektreferenser och få en bild av vad vi skulle kunna hjälpa er med runt era vattenfrågor.

Se film från Scanautomatic & ProcessTeknik 2018