Fiskar på nya Östersjöcentrum kräver installationer i toppklass

Artikel hämtad från VVS-forum

Under våren invigs nya Östersjöcentrum på Skansen, som ställt stora krav på installatörerna. Fuktiga och torra miljöer måste hållas isär, och fiskarnas akvarievatten får inte värmas för mycket av besökarna.

...en stor utmaning är att rena akvariernas vatten. I ett av de två filterrummen arbetar Jocke Hofsted, driftsättare från Processing, med att få igång proteinskummare och trumfilter.

Proteinskummarna tar bort överskottet av protein, exempelvis fiskbajs, ur vattnet. De skummar även av kolhydrater, fetter och vissa ämnen. I naturen sköts det här av havets vågor, men i akvarier krävs maskiner som efterliknar den naturliga processen.

Luft trycks in i vattnet inuti proteinskummaren. Beroende på luftbubblornas storlek binds olika ämnen till bubblorna och förs bort. I det stora akvariet, med 250 kubikmeter vatten, roterar allt vatten på två timmar – dag ut och dag in, året runt.

Sammanlagt finns fyra proteinskummare, som hanterar vatten med olika salthalt. Östersjöns vatten har salthalter som varierar från nästan helt salt hav, på svenska sydvästkusten, till nästan sötvatten – nära utflöden från älvar längre norrut.

Variationen ska återspeglas i akvarierna. Under bryggan är det sötvatten och i stimfisk- och rovfiskakvarierna 21 promille salt.

I filterrummet finns även trumfilter som tar bort stora partiklar ur vattnet, ungefär som kaffefilter. Sensorer känner av vattennivån i den roterande trumman. Om nivån blir för hög betyder det att trumman behöver rensas, vilket aktiverar spraymunstycken på insidan. Smutsen sprayas ner i en tratt och ut i avloppet.

– En annan stor skillnad mot badhus är att där används ofta klor för rening. Det har vi inte här. I stället renas vattnet med hjälp av ozon, som vid behov doseras in automatiskt i proteinskummarna, säger Jocke Hofsted.

Ozonet snabbar på reningsprocessen, men är samtidigt en utmaning för marinbiologerna.

– Ozon bränner gälar på fiskar och gör att de inte kan ta upp syre, så ozonet får aldrig hamna i vattnet. Därför är det viktigt att alla som jobbar här vet hur ozon luktar och vet exakt vad de ska göra om de känner lukten, säger Anna Björn.

För mer information om Processings del i projektet på Skansen kontakta gärna:
mats.josefsson@processing.se
mattias.holm@processing.se

Läs hela artikeln i VVS-forum här